Arabic Language Pack for AnySoftKeyboard

Anzeigen:
Screenshot der Anwendung:
Arabic Language Pack for AnySoftKeyboard
Einzelheiten der Anwendung:
Version: 20110127 Aktualisiert
Upload-Datum: 30 Jan 11
Entwickler: Menny Even Danan
Lizenz: Frei
Popularität: 7886
Größe: 675 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 56)

Anzeigen:

Arabic Language Pack for AnySoftKeyboard AnySoftKeyboard Tastaturen packen: Arabisch Layout.

Hinweis: Dies wird nicht Arabisch Schriften auf Ihrem Gerät zu installieren! Verwenden Sie diese Packung nur, wenn Sie arabische Schriften haben.

Dies ist eine Erweiterung Layouts Pack für AnySoftKeyboard. Installieren AnySoftKeyboard zuerst, und wählen Sie dann das gewünschte Layout aus AnySoftKeyboard die Einstellungen-> Tastaturen-Menü

Unterstützte Betriebssysteme

Ähnliche Anwendungen

Andere Anwendungen der Entwickler Menny Even Danan

Kommentare zu Arabic Language Pack for AnySoftKeyboard

3 Bemerkungen
  • soran 28 Jan 15
    Arabr
  • Alisidi 29 Jun 16
    هذ جميل جدا
  • Nguyễn Minh thuật 22 Jun 18
    Tôi cảm nhận tại sao ứng dụng phần mềm id máy của tôi. Bảo mật của tôi tại sao máy khác lại đang nhập hình ảnh thực toi chụp tại máy tôi sao người khác coppy và dùng hinh anh đó xác thực tài khoản. Và lấy tiền từ sim. Từ thẻ tín dụng của tôi. Và chặn liên kết vô lý của tôi dược. Xin giúp dỡ
Kommentar hinzufügen
Schalten Sie auf die Bilder!
Suche nach Geräte
Mein Gerät